Sign in

YKS Konu listesi — BENİMHEDEFİM.NET
YKS Konu listesi — BENİMHEDEFİM.NET

2020 YKS sınavına geride bıraktık. Böylelikle 2021 YKS için yol göründü diyebiliriz. Peki 2021 yılında çıkması beklenen YKS konuları neler? Gelin hep beraber bakalım.

Öncelikle Matematik Konuları : Olmazsa olmazımız

  • Temel Kavramlar

Matematiğin en kolay konusu diyebiliriz. Tüm sınavlarda karşımıza çıkar bu meret.

  • Basamak Kavramı

Çoğumuzun anlayıp anlamadığını bilmediği bir konu EBOB — EKOK

  • Rasyonel Sayılar

Üslü ve köklü, neyin ne olduğu en azından belli.

  • Denklem Çözme 1. Dereceden Denklemler

Tüm problemler sınavda en çok çıkan sorular arasında. Sınavı komple bunlar kurtarıyor diyebiliriz.

  • Yaş — Yüzde…

Benim Hedefim

BenimHedefim sitesiyle öğrencilere yardımcı olan bir topluluktur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store